Meer dan 30 bezoekers welkom!

We mogen eindelijk weer met meer dan 30 mensen samen komen. Natuurlijk nog wel met inachtneming van 1,5 meter afstand.

We zijn heel blij met alle hulp die we kregen in de afgelopen spannende maanden.
Ik noem o.a. onze verhuurder Stichting De Rijnhoven, De Lions, en onze vrijwilligers.
Veel dank ook voor de giften die we mochten ontvangen, ook van nieuwe donateurs die zich aan meldden.

Heel plezierig, juist in die eerste maanden, toen de alle inkomsten wegvielen.
Een speciaal woord van dank aan Ineke, die toen niet stil zat, maar her en der een helpende hand en een luisterend oor bood aan bezoekers en vrijwilligers.
Zij stelde protocollen op voor bezoekers en vrijwilligers, bracht belijning en routepijlen aan en zorgde voor kuchschermen bij de bar. Kocht desinfectiemateriaal en handschoenen en maakte mondkapjes.

Het internet kreeg een opknapbeurt en alles zag er weer piekfijn uit op die eerste ochtend in juni toen de eerste bezoekers weer koffie kwamen drinken.
Nog wat onwennig, maar wel heel blij om elkaar weer te zien. En dankbaar omdat iedereen coronavrij was gebleven.