De Roef in de zomervakantie

Inmiddels zijn veel activiteiten gestopt. De zomervakantie is echt begonnen.
Maar De Roef blijft gewoon open:
Er is elke ochtend koffiecontact,
de Bingo gaat de hele zomer door,
net als de tweewekelijkse gezamenlijke maaltijd.

Donderdags is er ook steeds spelletjesochtend en op dinsdagmiddag is er Jeu de Boules.
En ook vrij biljarten kan natuurlijk ook in de zomer, net als bridgen op maandagavond.

In augustus begint de gym weer. Het volksdansen start in september.

Vooraankondiging activiteiten 

We zijn heel blij dat we een optreden van De Dronter Piraten hebben kunnen vast leggen voor 3 november.
Op 8 december geeft het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior een Kerstconcert.

Op 5 juni 2018 is het 5 jaar geleden dat de Stichting Vrienden van De Roef werd opgericht.
Dat moment betekende de feitelijke doorstart van Dienstencentrum de Roef.
We gaan dit eerste lustrum feestelijk vieren op 9 juni 2018.