ANBI

Stichting Vrienden van De Roef is erkend als ANBI (88325)
(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit maakt doneren voor zowel bedrijven, als particulieren fiscaal aantrekkelijk.
Bij die erkenning hoort de verplichting om voorgeschreven informatie te
publiceren op de website.

Officiële naam Stichting Vrienden van De Roef
KvK-nummer 58110836
RSIN-nummer 852878606
Adres  Mandenmakerslaan 146

Telefoon  (06) 28532593
E-mail miecke@planet.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter              Miecke Monden
Secretaris              Aagje aan de Stegge
Penningmeester   Cindy van Eijk

Statutaire doelstelling

  1. de behartiging en bevordering van de belangen van de senioren in De Meern, met name gericht op, doch niet beperkt tot, die senioren die woonachtig zijn in de seniorenwoningen “De Zonnewijzer”;
  2. het bijdragen aan een betere kwaliteit van de leefomgeving van senioren door middel van het verlenen van financiële steun aan projecten en voorzieningen voor senioren in De Meern, met name gericht op doch niet beperkt tot De Roef;
  3. het (onder begeleiding van een sociaal beheerder) organiseren, stimuleren en coördineren van (sociale) activiteiten (ten behoeve) van senioren in De Meern;
  4. het (doen) vormgeven, opzetten en uitwerken van lopende en nieuwe projecten, op het gebied van (sociale) activiteiten voor senioren in De Meern;

Financieel beleid

  • De stichting financiert haar eerder genoemde doelstellingen, zie art.2 van de statuten, door de barinkomsten, doorbelasting van het gebruik van de ruimte, giften, donaties en gemeentelijke subsidies.
  • Naast de zakelijk beheerder zijn er vele vrijwilligers werkzaam die behulpzaam zijn bij de activiteiten van bewoners/deelnemers. Zij verlenen hun diensten zonder daarvoor enige financiële vergoeding te ontvangen.
  • De zakelijk beheerder is de enige persoon die in loondienst is. Deze wordt volgens de CAO Sociaal Werk beloond.
  • De statutaire bestuurders alsmede de adviseurs van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.
  • De ruimte voor realisatie van de activiteiten van de stichting wordt van een derde gehuurd.
  • Voor een gedetailleerde beschrijving van de besteding van de middelen verwijzen wij naar de jaarrekening. De toekomstige bestedingen zullen hier naar verwachting goed bij aansluiten.

Schenken
Een gift aan een ANBI mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Meer info: Belastingdienst en ANBI.
(Bron: Belastingdienst)

© 2024 Vrienden van De Roef.