Tekst presentatie voor gemeenteraadsleden over bewonersinitiatieven

Hieronder vindt u de tekst van Miecke Monden voor gemeenteraadsladen tijdens de avond over bewonersinitiatieven, in WSC in Vleuten .

——–

Óns inititatief begint in Februari 2013

Stel je voor: In De Meern,  in de wijk Nijevelt
Een woon- Zorgcomplex:

met aan de ene kant de aanleunwoningen van De Zonnewijzer,
en aan de andere kant Huize Nijevelt, een verzorgingshuis

Met daartussen:

Dienstencentrum De Roef.
Huiskamer, theater, café biljart, vergaderzaal, kerkzaal, concertzaal
gymzaal, catwalk en nog veel meer voor gemiddeld 600 bezoekers per week op nog geen 300 m2.

Bezoekers die geen 20 meer zijn, wel jong van hart, maar met het vorderen van de leeftijd geconfronteerd met steeds meer ongemakken. Of zoals onze huisarts Lambers ooit tegen mijn negentig jarige moeder zei: De ogen, de oren en de beentjes hè, die laten het afweten.

En verder 64 vrijwilligers en twee parttime beheerders.

De raad gaat eerder, in november 2011, akkoord de Nota Vernieuwend Welzijn.
Want het moet anders, beter, en als  het kan goedkoper in welzijnsland.

Om van een lang verhaal een verkorte versie te maken:
Wijkwelzijnsorganisatie Portes ziet zich in 2013, als gevolg van de wijze van uitvoering van die nota,
-gedwongen accommodaties te sluiten: De Roef ja!
-en personeel te ontslaan: beheerder Ineke Schols, inderdaad!

Vier grijze dames zien de verslagenheid, het verdriet, de frustratie bij bewoners, bezoekers en vrijwilligers. En ze zeggen Nee:

Dat is het begin van ons bewonersinitiatief:
Het thema voor deze avond, met centraal hierbij de vraag:
“Had u de gemeente hierbij nodig en zo ja, wat verwachtte u.”

Brieven en  handtekeningen gaan in februari 2013 naar B&W en Gemeenteraad, naar de nieuwe Wijkraad van Vleuten De Meern, naar de Adviescommissie ouderenbeleid.
“Dat helpt niet” roepen de doemdenkers, “Moet lukken” roepen de optimisten.

Achter rollators, in rolstoelen en op scootmobielen demonsteren 90 krasse knarren in de bittere kou.

En…. de Roep uit De Roef wordt gehoord.
Een aantal betrokken raadsleden, wethouder Victor Everhardt en Rick de Kogel van DMO komen naar de Roef en zien met eigen ogen dat het goed is wat daar gebeurt.

Raadsleden adviseren: Kom naar de Raads informatieavond. Spreek in.
Tjonge, die volle trouwzaal op 26 maart vergeten we niet snel.

De conceptnota visie op zelfbeheer verschijnt.

En de wethouder adviseert: Ga aan tafel met alle betrokkenen, Portes, Gemeente, Rijnhoven en Vrienden van De Roef.
Op 29 mei komen we bij elkaar in De Cultuurcampus in Vleuten.  Hier spreekt De directeur van Stichting De Rijnhoven de intentie uit om De Roef open te houden.

Op een bijeenkomst op 21 mei voor doorzetters, doorstarters en zelfbeheerders stelt Rick de Kogel o.a. dezelfde vraag die wij vanavond moeten beantwoorden:

Wat   verwacht   u  van  de  gemeente?
Nou eh….geld. geld voor huisvesting, Geld, geld voor beheer, en Geld, voor alles eigenlijk.
Want iedereen staat nog met lege handen. En ook wij, Ineke Schols en de Vrienden van de Roef
vragen geld. Maar ook TIJD. De vakantieperiode staat immers voor de deur. De ervaring leert dat veel loketten dan gesloten zijn.  En we móeten nog zovéél………..

Als op 1 september iedereen terug is, is De Roef weer open met Ineke Schols aan het roer. Dan is Stichting Vrienden van De Roef een feit en ligt er een ondernemingsplan klaar en een begroting.

Een horecavergunning is aangevraagd,  er is gebedeld bij wijkmanager Paul Hartman.  Bij het subsidiebureau ligt een aanvraag voor een bijdrage uit het flexibel budget. We hebben op 2 juli onze netwerkpartners gepresenteerd op een vervolgavond voor zelfbeheerders. En de eerste barvoorraden zijn gekocht met privé geld. De opgeheven telefoonaansluiting met het makkelijk te houden nummer 666388 is na veel gesteggel met de KPN weer in gebruik. Gesprekken met De Rijnhoven worden gevoerd om te komen tot een gebruikersovereenkomst en een arbeidsovereenkomst voor mevrouw Schols.
Op 21 september vieren we burendag dankzij een bijdrage van het Oranjefonds.

Rick de Kogel vroeg op de eerste bijeenkomst voor zelfbeheerinitiatieven op 21 mei  niet alleen wat we verwachten van de Gemeente, een minstens zo belangrijke vraag was:

Wat  heb  je  de  Gemeente  te  bieden?
Daar hadden we toen, in 2013, maar zéker nu in februari 2014 een duidelijk antwoord op:
Wij ondersteunen activiteiten en beheer in een accommodatie voor 50plussers  in een wijk die sterk vergrijst en in een dorp waar de ene voorziening na de andere verdwijnt.

Een vergrijzende wijk waarin over tweeëneenhalf jaar verzorgingshuis Nijevelt gesloten moet zijn.
Ná het Vernieuwend Welzijn krijgen we nú te maken met grote veranderingen in de Zorg. De rol die De Roef al jaren in de gemeenschap speelt, zal nog groter worden.

Naast een geliefde plek voor ontmoeting, ontspanning, bezinning en beweging wordt het nog meer diensten- en informatiecentrum dan het nu al is.  Het internetcafé wordt binnenkort mediatheek, als de bescheiden bibliotheek van de Zonnewijzer daar een plek krijgt. Daar houdt ook de ouderenadviseur regelmatig spreekuur. Nu al is de fysiotherapeut dagelijks kind aan huis in De Roef.
Straks hebben Gemeente en Roef elkaar hard nodig.

Wij, de Vrienden van De Roef zullen als het nodig is opnieuw om geld vragen. En om tijd. Maar méér nog  om hulp bij het vinden van creatieve oplossingen wanneer wetten en praktische bezwaren gastvrijheid en goede zorg in de weg staan.

Eén voorbeeld: Voorwaarde voor het verkrijgen van de noodzakelijke horecavergunning was het definitief afsluiten van het invalidentoilet. Dat zou namelijk niet voldoen aan de wettelijke eisen.
Ja, en zo zijn we dan, Vrienden van De Roef, we houden ons aan de regels en we sluiten het toilet.

Want bouwkundig is het probleem niet eventjes simpel op te lossen. Maar dáár heeft een bezoeker in een rolstoel noch een grote, noch een kleine boodschap aan.
Een inventarisatie van Invalidentoiletten in openbare overheidsgebouwen leert dat het lang niet overal in de stad snor zit.
Kortom, wat verwachten wij van de Gemeente:
Tijd, aandacht en waar nodig, geld voor De Roef in het algemeen
En een ontheffing voor het invalidentoilet in het bijzonder.Dat moet toch lukken……..

Niemand wil in deze zaak, zoals Frits Bolkestein het noemde, een pleefiguur slaan?