Vrienden van De Roef

DeRoef-logo
Ontwerp: Martha Goedings

Bestuur stichting Vrienden van De Roef

 • Gerard Melisse, voorzitter
  melisse780@ziggo.nl
  06 294 630 51
 • Cindy van Eijk, penningmeester
  apestaartje@pti.nl
  06 109 205 07
 • Leonie Brinkhof, secretaris
 • Jan Monden, juridisch adviseur

Postadres Stichting Vrienden van De Roef
Passaat 17
3454 KE De Meern

Start Vrienden van De Roef

Als gevolg van de wijze van uitvoering van de gemeentelijke nota Vernieuwend Welzijn, moest per 1 augustus 2013 De Roef dicht en zou mevrouw Schols ontslagen worden.

Toen dit nieuws in februari 2013 bekend werd, besloten vertegenwoordigers van bewonerscommissie, cliëntenraad, vrijwilligers en bezoekers te protesteren tegen de voorgenomen sluiting van De Roef.

Zij schreven brieven aan B&W, raadsleden en betrokken instanties. Achter rollators, in rolstoelen en op scootmobielen gingen zij in de bittere februari kou de straat op. Met veel lawaai maakten zij hun ongenoegen kenbaar. RTV Utrecht maakte een reportage van wat als de “Rollatorrellen” bekend werd.

Wie De Roef in woord of daad steunde mocht zich vriend van de Roef noemen.
En er waren veel vrienden. Maar die vrienden hadden geen stem, geen status en geen geld. Zaken die je beslist nodig hebt als er onderhandeld moet worden met overheid en instellingen
Daarom werd op 5 juni 2013 de Stichting Vrienden van De Roef opgericht met als belangrijkste doel:
De activiteiten in De Roef behouden en het sociaal beheer continueren.
Met een lege kas, maar vol goede moed en vol vertrouwen werd gewerkt aan de doorstart van het Dienstencentrum.
Niet alles liep even voorspoedig. Maar, hielden we elkaar steeds voor: ” We zijn er nog niet, maar we komen er wel!”
En kijk, de Roef, het warmkloppend hart van De Meern, is nog steeds open, dankzij de steun van zeer, zeer velen. En achter de bar staat Ineke met haar fantastische en trouwe ploeg vrijwilligers.

Speciale dank aan de hoofdsponsors :
Gemeente Utrecht
Stichting Woon- Zorgcentra De Rijnhoven
Rabobank Utrecht
Oranjefonds
Steunfonds Richard Hoogland Stichting
En aan alle anderen die met raad en daad geholpen hebben, maar zeker ook de vele donateurs en gulle gevers.

Draagt u De Roef ook een warm hart toe?

Word dan ook Vriend van De Roef en geef machtiging voor een éénmalige of jaarlijkse bijdrage.
Klik op onderstaande link om het formulier te downloaden:

Machtigingsformulier voor donateurs en gulle gevers

Print het formulier, vul het in en stuur het naar:
Dienstencentrum De Roef
Touwslagerslaan 3
3454 GV  De Meern

Namens alle bezoekers hartelijk bedankt!

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening 2020.

Statuten

Download hier de Statuten van de Vrienden van De Roef (pdf)

Contact

vrienden@deroefdemeern.nl