Werken aan de WIJkar; laagdrempelig aanvullend vervoer

Jong en oud bundelen kennis en energie: doel de realisatie van de WIJkar.

Begin 2017 werden in Utrecht de buurthuizen in zelfbeheer benaderd door de gemeente met de vraag: Hebben jullie een initiatief waarbij je graag ondersteuning wil hebben om het te kunnen realiseren?
Dat was niet tegen dovenmansoren gezegd, want in Vleuten en De Meern is dringend behoefte aan laagdrempelig, aanvullend vervoer voor wijkbewoners. Dat vervoer een probleem is voor ouderen die niet meer mobiel zijn, is allang bekend. Want hoe kom je bij de buurtkamer, het eethuis, de bibliotheek en het zwembad? De regiotaxi is niet in alle gevallen een oplossing en bovendien is het in en uitstappen niet makkelijk of soms zelfs onmogelijk.
“De Vrienden van de Roef”: Miecke Monden, Janny Kok en Magda Spermon zagen hun kans schoon en reageerden op dit verzoek met in het achterhoofd het golfkarretje in Hoograven en de Buurtmobiel in Overvecht. Ook in veel andere gemeenten in Nederland is dit vervoer al gerealiseerd en werkt naar volle tevredenheid.

Met dit initiatief van KersVers Advies voor ondersteuning, een prachtig project van de Academie van de Stad in opdracht van de gemeente Utrecht, hopen ongeveer 40 studenten succesvol hun studiepunten te halen in samenwerking met acht verschillende organisaties waarvan De Roef er één is. Dit is een studieonderdeel in de periode september 2017 tot en met juni 2018 waarbij 2e jaars HBO studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, leren aan te sluiten bij een maatschappelijk vraagstuk. De studenten opereren in groepjes. Zij worden begeleid zowel vanuit hun opleiding maar ook door coördinatoren van de Academie van de stad.

Maandag 11 september was de startbijeenkomst en kennismaking met studenten, docenten, begeleiders en de zelfbeheerinitiatieven. Onderdeel van de opdracht: maak een stappenplan waarbij de huidige situatie verkend wordt, maak kennis met sleutelfiguren, verzamel gegevens, maak een analyse om vervolgens middels een projectplan een voorstel te doen voor plan van aanpak om samen met de Roef voorgestelde plannen uit te voeren.

Inmiddels zijn de studenten aan de slag gegaan en hebben in Vleuten en De Meern bewoners gevaagd of er behoefte is aan aanvullend vervoer. Het antwoord was een volmondig ja! Niet echt een verrassing voor ons.

Het convenant is getekend. (v.l.n.r.) Magda Spermon, Miecke Monden, Janny Kok en Naomi Hamoen.

Op 16 november jl. kwamen studenten en deelnemende organisaties bij elkaar voor een presentatie door de studenten van hun eerste bevindingen. Vervolgens werd een convenant getekend tussen het bestuur van de organisatie en de studenten. In dit convenant staan de belangrijkste afspraken en de wederzijdse uitspraak om een samenwerking aan te gaan tot juni 2018. Een bijzonder moment voor de studenten: Naomi, Faye, Nikki, Carmen, Fadoua, Sarah en De vrienden van de Roef: Miecke, Janny en Magda.