Dienstencentrum De Roef

Weer meer dan 30 bezoekers welkom!

10 juli 2020 – We mogen eindelijk weer met meer dan 30 mensen samen komen. Natuurlijk nog wel met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Bekijk het activiteitenrooster voor juli en augustus.

We zijn heel blij met alle hulp die we kregen in de afgelopen spannende maanden.
Ik noem o.a. onze verhuurder Stichting De Rijnhoven, De Lions, en onze vrijwilligers.
Veel dank ook voor de giften die we mochten ontvangen, ook van nieuwe donateurs die zich aan meldden.

Heel plezierig, juist in die eerste maanden, toen de alle inkomsten wegvielen.
Een speciaal woord van dank aan Ineke, die toen niet stil zat, maar her en der een helpende hand en een luisterend oor bood aan bezoekers en vrijwilligers.
Zij stelde protocollen op voor bezoekers en vrijwilligers, bracht belijning en routepijlen aan en zorgde voor kuchschermen bij de bar. Kocht desinfectiemateriaal en handschoenen en maakte mondkapjes.

Het internet kreeg een opknapbeurt en alles zag er weer piekfijn uit op die eerste ochtend in juni toen de eerste bezoekers weer koffie kwamen drinken.
Nog wat onwennig, maar wel heel blij om elkaar weer te zien. En dankbaar omdat iedereen coronavrij was gebleven.

 

Dienstencentrum De Roef biedt senioren uit de Meern een groot en gevarieerd aanbod aan activiteiten. Maar niet alleen aan hen. Ook veel senioren uit de omgeving komen graag naar De Roef.

De meeste activiteiten organiseren de bezoekers zelf. Er zijn verschillende zelfstandige clubs. De bridge-, biljart-, handwerk-, en schilderclubs zijn daar een voorbeeld van. En of het om koffieochtend, bingomiddag of klaverjasavond gaat De Roef voorziet in een grote behoefte. Waar vergadert de bewonerscommissie? In de Roef natuurlijk, waar ook het spreekuur van het buurtteam, de computerles, de wekelijkse diensten van de kerken, de oefeningen met de fysiotherapeut plaats vinden.
Reken daarbij de gezamenlijke maaltijden, de zondagmiddagontmoetingen, Sinterklaasfeest en Kerstviering, de jaarlijkse haringparty en het optreden van het politiekoor en het is duidelijk dat De Roef een unieke en onmisbare plek in de Meernse gemeenschap inneemt.

Kijk bij de  Wekelijkse activiteiten  en Nieuws wat er wanneer georganiseerd wordt.

Vrijwilligers

Een team van ruim 6o vrijwilligers zorgt voor een goede sfeer en een uitstekende verzorging van de 800 bezoekers die wekelijks naar De Roef komen.
En dat mag gerust een uitdaging worden genoemd, want in die ene zaal vinden regelmatig 3 activiteiten tegelijkertijd plaats.
Eenmaal per jaar wordt er een rooster gemaakt. Bij verhindering regelen de vrijwilligers meestal onderling vervanging. Alle vrijwilligers krijgen een barinstructie van de beheerder. Zij kunnen zelfstandig bardiensten draaien.
Veel vrijwilligers blijven tot op hoge leeftijd actief want zij ervaren het werk als een mogelijkheid om mensen te ontmoeten en om met elkaar iets voor anderen te betekenen.

Vrijwilligers van De Roef
Vrijwilligers van De Roef

 

Beheerder

Ineke_200
Sociaal beheerder Ineke Schols

De vrijwilligers worden ondersteund door sociaal beheerder Ineke Schols.
Zij zorgt voor het agendabeheer, de inkoop en het voorraadbeheer en de financiƫle administratie. Zij is het vaste aanspreekpunt voor vrijwilligers en bezoekers. Kleine problemen die, zoals overal, ook in De Roef kunnen ontstaan, lost zij op.
Zij vangt vaak als eerste bewoners, bezoekers en hun familieleden met een probleem op en verwijst naar de juiste persoon of instantie. Als het nodig is schakelt zij zelf snel de juiste hulp in. Als BHV’er kan zij ook eerste hulp verlenen.
De beheerder van De Roef is als manager van een geolied team duizendpoot en schaap met vijf poten tegelijk.
Onnodig te zeggen dat allen die betrokken zijn bij De Roef haar grote inzet bijzonder waarderen.