Bloemen en een toespraak voor het nieuwe bestuur

5 juni 2013

Bestuur
Stichting Vrienden van De Roef

Begin februari 2013 werd Dienstcentrum De Roef met sluiting bedreigd als gevolg van gewijzigd welzijnsbeleid in Utrecht.
Een groep vrijwilligers nam het initiatief om De Roef  in zelfbeheer  te nemen. Gelukkig slaagden zij daarin met hulp van zeer velen. Op 5 juni werden de statuten van de Stichting Vrienden van De Roef bij notaris van Dijk ondertekend. In september 2013 gingen de deuren van De Roef open alsof er niets was gebeurd.
Tot grote blijdschap natuurlijk van senioren uit De Meern en omgeving.  Tot op de dag van vandaag maken zij graag gebruik
van een groot en gevarieerd aanbod aan activiteiten in onze gezellige en goed toegankelijke ruimte.
Op 3 juni vieren we dus het 10- jarig jubileum

Het huidige bestuur heeft drie leden:
Miecke Monden, voorzitter
Aagje aan de Stegge, secretaris
Cindy van Eijk, penningmeester

Daarnaast zijn er twee adviseurs:
Magda Spermon en Jan Monden.
Zij staan waar nodig de beheerder en
de bestuurders met raad en daad bij.

© 2023 Vrienden van De Roef.